Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Οι παρόντες Όροι Χρήσεως και Πολιτική Απορρήτου διέπουν τη χρήση του ιστότοπου qrin.gr 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία μας.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η qrin.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Η qrin.gr έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδας της, να διαγράψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, ή ακόμα και να ακυρώσει μια κράτηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι λοιπές ονομασίες προϊόντων, εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και δεν φέρουν το σήμα της qrin.gr ανήκουν στα αντίστοιχα τρίτα μέρη και μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, μόνο για σκοπούς αναγνώρισης.  

Επίσης, απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας, για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

 Περιορισμός ευθύνης

Η qrin.gr  δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «ως έχει» και γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, θετικής και αποθετικής ζημίας, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση, πρόσβαση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας αλλά και των πληροφοριών και άλλων υλικών που διατίθενται μέσω αυτής. 

Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της, καθώς και οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στις κρατήσεις σας.

Δεσμοί (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες

Ο Ιστότοπος μπορεί να  περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση πληροφορίες που συμβάλουν στην ενημέρωσή σας. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα χρήση της ιστοσελίδας, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Πολιτική Απορρήτου / Προστασία προσωπικών δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κάνετε μια κράτηση, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Δεν πρόκειται να προβούμε σε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ μας.

 Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε (όπως για παράδειγμα τις πληροφορίες που μας στέλνετε όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας). Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να γραφτείτε στη λίστα μας, για να σας στέλνουμε Newsletters και ενημερωτικά δελτία, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον αριθμό Πιστωτικής ή Χρεωστικής  ή Προπληρωμένης Κάρτας  ή άλλης κάρτας πληρωμών και δεν πραγματοποιούμε κανενός είδους ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρήση της ιστοσελίδας μας έχει αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να επικοινωνείτε μαζί μας, και να διευκολύνεται η διαδικασία της κράτησής σας.  Επίσης, σας παρακαλούμε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μηνύματά σας.

Διευθύνσεις IP 

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP είναι τεχνικώς απαραίτητη για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. H χρήση της διευθύνσεως ΙΡ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και  Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως ισχύουν κάθε φορά.

Εμπιστευτικότητα

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε τρίτους παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας (πχ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων).

Επίσης, μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

-κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή δικαστικής απόφασης

-σε περίπτωση απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Μπορείτε να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να ζητήσετε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας ή να περιορίσουμε την επεξεργασία αυτών, επικοινωνώντας μαζί μας όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Μπορείτε επίσης, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε να διορθώσουμε, να επικαιροποιήσουμε, να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας  και να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας.

Ασφάλεια και χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πολιτική Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα απολύτως απαραίτητα cookies για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του. Αυτού του είδους τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία περιήγησης στον ιστοτόπό μας.

Ωστόσο, αν δεν επιθυμείτε τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε, να τα απορρίψετε ή να τα αποκλείσετε, ανατρέχοντας στις σχετικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται κάποια τμήματα του ιστότοπού μας να μη λειτουργούν πλήρως ή σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιστότοπός μας δεν θα είναι καθόλου διαθέσιμος.